fbpx

LISTA ULTIMELOR MODIFICARI LEGISLATIVE FISCALE

De ce ai nevoie de avocat

Legea 296 aduce modificări semnificative la Legea nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operațiunile de încasări și plăți în numerar. Aceste modificări au impact asupra modului în care se pot efectua operațiuni de încasări și plăți în numerar, regulile de impozitare, și obligațiile de raportare. Iată principalele aspecte ale acestor modificări:

1. **Limitarea Operațiunilor în Numerar:**

– Încasările de la persoane juridice, PFA etc., sunt limitate la un plafon zilnic de 1.000 lei de la o persoană.

– Magazinele de tipul cash and carry pot efectua încasări de la persoane juridice, PFA, în limita unui plafon zilnic de 2.000 lei de la o persoană.

– Plățile către persoane juridice, PFA, sunt limitate la un plafon zilnic de 1.000 lei/persoană, dar nu mai mult de un plafon total de 2.000 lei/zi.

– Magazinele de tipul cash and carry pot efectua plăți în numerar în limita unui plafon zilnic total de 2.000 lei.

– Plățile din avansuri spre decontare sunt limitate la un plafon zilnic de 1.000 lei pentru fiecare persoană care a primit astfel de avansuri spre decontare.

2. **Depunerea Sumelor în Numerar:**

– Sumele în numerar aflate în casieria persoanelor juridice nu pot depăși 50.000 lei la sfârșitul fiecărei zile. Sumele care depășesc acest plafon trebuie depuse în conturile bancare ale acestor persoane în termen de două zile lucrătoare.

– Se admite depășirea plafonului cu sumele aferente plății salariilor și altor drepturi de personal, precum și a altor operațiuni cu persoane fizice, pentru o perioadă de 3 zile lucrătoare de la data plății acestora.

3. **Impozitare Microîntreprinderi:**

– Se modifică cotele de impozitare pentru microîntreprinderi începând cu 1 ianuarie 2024. Acestea sunt de 1% pentru microîntreprinderile cu venituri sub 60.000 euro și care nu desfășoară anumite activități specifice.

– Microîntreprinderile care depășesc venituri de 60.000 euro sau încep activitățile specifice vor plăti impozit de 3% începând cu trimestrul respectiv.

4. **Scutire de Impozit pentru Anumite Domenii:**

– Începând cu 1 noiembrie 2023, angajații din construcții, sectorul agricol și industria alimentară sunt scutiți de impozitul pe veniturile salariale în cotă de 10% pentru veniturile brute lunare de până la 10.000 lei. Partea din venitul brut lunar care depășește 10.000 lei nu beneficiază de facilități fiscale, iar acești angajați vor datora contribuția la asigurările sociale de sănătate de 10%.

5. **Impozitare Venituri din Sursă Neidentificată:**

– Veniturile constatate de organele fiscale a căror sursă nu a fost identificată vor fi supuse unui impozit pe venit de 70% începând cu 1 iulie 2024.

6. **Facturare Electronică și RO e-Factura:**

– Se extind obligațiile de transmitere a facturilor emise în sistemul național privind factura electronică RO e-Factura.

– Facturile pentru livrările de bunuri și prestările de servicii impozabile în România, efectuate în relația B2B, trebuie transmise prin sistemul RO e-Factura. Utilizarea facturii electronice face obiectul acceptării de către beneficiar.

– Nerespectarea acestei prevederi se sancționează cu amenzi contravenționale.

Aceste modificări aduse prin Legea 296 au un impact semnificativ asupra modului în care operațiunile financiare sunt efectuate și impozitate în România, fiind menite să întărească disciplina financiară și să promoveze utilizarea instrumentelor de plată fără numerar.

Este important ca contribuabilii și operatorii economici să fie conștienți de aceste schimbări și să se conformeze noilor reguli pentru a evita sancțiunile prevăzute de lege.

No comments yet.

Leave a comment

Your email address will not be published.