fbpx

Drept imobiliar şi fond funciar

ONESTITATE în abordare
CLARITATE în consiliere juridică
TRANSPARENȚĂ în onorariu
Programează o
 • ședință gratuită acum!

Avocat drept civil

Servicii de specialitate pentru a obține cele mai bune rezultate

Avocat drept civil cu  experiență profesională în multiple domenii juridice, stau la dispoziția clienților mei pentru a găsi cea mai bună modalitate de apărare a drepturilor lor.

Asigur asistență și servicii de specialitate pe tot parcursul inițierii procedurii judiciare. 

În calitate de avocat în dreptul civil, îți susțin cauza cu profesionalism și dedicare pentru atingerea scopului dorit. 

CONTRACTE CIVILE

Contracte de vânzare-cumpărare, antecontracte, contracte de închiriere/locațiune, antrepriză, împrumut, intermediere, mandat etc. (interpretare, negociere, reziliere, rezoluțiune, anulare, executare silită).

DELICTE CIVILE

Acord asistență și reprezentare celui prejudiciat printr-un delict civil, precum și obținerea despăgubirilor pentru repararea prejudiciului cauzat prin orice faptă delictuală, cauzată prin fapta proprie sau prin fapta altei persoane.

PARTAJ JUDICIAR

Ieșire din indiviziune, partaj succesoral, partaj bunuri comune, stabilirea cotelor, împărțirea bunurilor în natură, prin atribuirea bunului către un coproprietar sau prin vânzare publică.

REVENDICARE IMOBILIARĂ

Asistarea și reprezentare juridică a titularului dreptului de proprietate asupra unui bun imobil determinat, prin care acesta solicită instanței de judecată să i se recunoască acest drept și, pe cale de consecință, să-l oblige pe pârât (posesorul neproprietar) să-i restituie bunul respectiv.

FOND FUNCIAR

Reconstituirea dreptului de proprietate întemeiată pe legea fondului funciar nr. 18/1991.

SUCCESIUNI

Reprezentare și asistare judiciară în cadrul procedurii succesorale (partaj succesoral, anularea testamentului, reducțiunea liberalităților excesive, constatarea caracterului simulat a contractului de vânzare-cumpărare dintre ascendenți și descendenți).

Consultanță juridică gratuită în drept civil

Relația mea cu clienții este una foarte prețioasă. Fiecare client este tratat confidențial, prompt și într-un mod profesionist. De aceea, asigur consiliere juridică gratuită, preiau cele mai dificile întrebări, furnizez cele mai clare răspunsuri și realizez fiecare pas în favoarea clientului.

Oferind răspunsuri succinte și corecte, cei care apelează la serviciile mele sunt ajutați să-și atingă obiectivele.

Perspicacitatea, performanța și devotamentul sunt valorile care mă caracterizează în calitate de avocat în dreptul muncii, dreptul penal, civil și alte specialități de natură juridică. Iar punctul central îl reprezintă nevoile clientului și înmânarea celor mai eficiente soluții.

Astfel, sunt pregătită să apăr interesele și nevoile tale din orice domeniu juridic.


  STATISTICI

  MOD DE LUCRU:

  Stabilim o primă consultație juridică gratuită, în cadrul căreia identificăm tipul problemei cu care te confrunți și strategia pe care o vom urma;

  Negociem și stabilim onorariul. Acesta este format dintr-o sumă fixă (se poate achita integral sau în rate) și un onorariu de succes (în cazul obținerii unui câștig);

  Clientul pune la dispoziția cabinetului de avocat toate documentele pe care le deține în legătura cu cauza;

  Formularea acțiunii și depunerea acesteia împreună cu toate înscrisurile anexate;

  Inregistrarea dosarului la instanță;

  Obținerea primului termen de judecată;

  Asistența și reprezentarea juridică în fața instanței;

  Obținerea hotărârii și punerea acesteia în executare.

  Testimoniale

  Studiu de caz

  În fapt, reclamanții C.C. și C.F. au cumpărat o suprafață de teren de 400 mp cu scopul de a edifica o casă de locuit.

  Ulterior, reclamanții au amânat momentul demarării lucrărilor, din pricina întâmpinării unor dificultăți de natură financiară.

  În această perioadă, au mers periodic la teren pe o inspecta situația acestuia.

  Cu acea ocazie, au observat că terenul este mai mic ca suprafață și că vecinii au construit case și au edificat garduri pe terenul proprietatea reclamanților.

   În acest sens, s-au adresat cu plângeri și petiții la organele judiciare și la primărie, însă fără niciun rezultat.

  Au încercat, de asemenea, să ia legătura cu vecinii respectivi, însă aceștia au refuzat orice discuție.

  În acest punct, reclamanții au decis să se adreseze cabinetului de avocat Lucia Lucaci (Pascaru) pentru remedierea situației.

  Astfel, am formulat o acțiune de revendicare, prin care am solicitat lăsarea în deplină și liniștită posesiei a terenului ocupat de către pârâți, precum și ridicarea/demolarea tuturor construcțiilor și a gardului edificat pe terenul aflat în proprietatea reclamanților.

  Pârâții au invocat, în apărare, existența unor contracte de vânzare-cumpărare care îi îndreptățeau să ocupe terenul în cauză, precum și realizarea procedurii de intabulare a terenurilor.

  În urma verificării înscrisurilor aflate la dosarul cauzei, a efectuării expertizei tehnice judiciare și audierea unui martor, instanța de judecată a dat câștig de cauză reclamanților.

  Pârâții, nemulțumiți, au formulat apel, dar acesta a fost respins, cu obligarea apelanților la plata cheltuielilor de judecată, atât la prima instanță, cât și în apel.

  Noutăți

  Ai nevoie de un avocat bun în drept civil?

  Mă dedic în totalitate și acord atenție maximă intereselor clienților mei.