fbpx

Servicii

Consiliere și reprezentare
pentru problemele juridice cu care te confrunți

Servicii juridice complete pentru societăţi comerciale

Vă oferim o gamă completă de servicii de consultanță, asistență și reprezentare juridică în orice domeniu de drept. Vă punem la dispoziție cele mai bune soluții, într-o manieră profesionistă, în vederea atingerii obiectivelor propuse.

avocatlucaci.ro-acasa-servicii-01
Consultanţă de business şi recuperări creanţe

Considerăm că soluţionarea problemelor trebuie să înceapă în primul rând, de la principiul evitării acestora. De aceea, suntem foarte atenţi să redactăm pentru clienţii noştri contracte în care inserăm clauze clare, termeni concişi şi opţiuni avantajoase, pentru a preîntâmpina litigii ce pot fi evitate. În cazul neexecutării clauzele contractuale, demarăm procedurile de recuperare a creanţelor, prin toate mijloacele prevăzute de lege.

testamentul bunurile unei moșteniri
Drept imobiliar şi fond funciar

Reprezentăm și acordăm sprijin în diverse litigii de drept imobiliar şi fond funciar: Contracte de vânzare-cumpărare, antecontracte, contracte de închiriere/locațiune, ieșire din indiviziune, partaj succesoral, partaj bunuri comune, stabilirea cotelor, împărțirea bunurilor în natură, prin atribuirea bunului către un coproprietar sau prin vânzare publică, probleme privind legalitatea emiterii titlurilor de proprietate, rectificare titluri şi acţiuni de carte funciară.

avocatlucaci.ro-acasa-servicii-03
Societăţi comerciale şi executare silită

Consultanţă juridică pentru înfiinţarea societăţii, găzduirea sediului social, depunerea documentaţiei necesare în faţa Oficiul Registrului Comerţului, asistenţă şi reprezentare juridică, serviciul de ”in-house lawyer”, reprezentare şi asistare juridică pe parcursul întregii proceduri de executare silită mobiliară sau imobiliară (licitații publice, poprire, sechestru asigurător, executare silită directă). Prioritatea noastră este să reprezentăm clienții într-o manieră profesionistă, de calitate și să soluționăm orice problemă către succes.

Business Law Concept Background as a Abstract
Dreptul Penal al Afacerilor

În activitatea de antreprenoriat, se întâmplă deseori ca persoanele implicate să fie atrase în proceduri penale. Este imperios necesar ca, într-o asemenea situaţie, să beneficiaţi de asistenţă juridică specializată. Pe tot parcursul procedurii penale, depunem toate eforturile în vederea identificării și realizării celor mai eficiente metode legale care să conducă către atingerea obiectivelor clienților noştri.

avocatlucaci.ro-acasa-servicii-05
Dreptul muncii

Cu dedicare și profesionalism, oferim servicii de consultanță, asistență, consiliere și reprezentare pentru salariaţi şi angajatori, după caz. Rezolvăm probleme ce ţin de asigurarea legalităţii procedurilor de cercetare disciplinară sau atragare a răspunderii salariaţilor. Asigurăm reprezentare şi asistare juridică în faţa tribunalelor specializate în litigii de muncă, ori de câte ori este nevoie.

Lawyer holding books and court hammer in hands
Insolvenţă, Fiscalitate şi Achiziţii publice

Asigurăm servicii de reprezentare şi asistare juridică în procedura insolvenţei şi a falimentului, probleme fiscale diverse: TVA, impozit pe profit, impozit pe venit, contribuții sociale, impozite și taxe locale, precum şi o gamă largă de servicii ce privesc procedura achiziţiilor publice, îndeosebi contestații în cadrul procedurii, în ceea ce privește atribuirea contractelor de execuție de lucrări.

Ai nevoie de

Ne dedicăm în totalitate și acordăm atenție maximă intereselor clienților noştri.