fbpx

Asociaţii de proprietari: când se formulează cererea de chemare în judecată pentru neplata datoriilor la întreţinere

Prin sentința civilă nr. 4513/15.04.2016 pronunțată de Judecătoria Iași, s-a respins acțiunea formulată de reclamanta Asociația de Proprietari, în contradictoriu cu pârâtul B.I., ca fiind rămasă fără obiect și a fost obligat pârâtul la plata chetuielilor de judecată.

Împotriva acestei sentințe a declarat apel pârâtul, criticând-o pentru nelegalitate și netemeinicie.

Analizând legalitatea și temeinicia sentinței atacate, prin prisma motivelor invocate, a probelor administrate și a dispozițiilor legale incidente în cauză, tribunalul constată întemeiat apelul formulat.

Prin cererea de chemare în judecată înregistrată pe rolul Judecătoriei Iași la data de 09.12.2015, reclamanta Asociația de Proprietari a solicitat obligarea pârâtului B.I. la plata sumei de 711,82 lei cheltuieli de întreținere aferente perioadei 07.2015-10.2015, precum și penalități în cuantum de 107,55 lei.

Instanța de fond a soluționat în mod greșit excepția prematurității acțiunii în capătul de cerere având ca obiect cheltuieli de întreținere, criticile aduse de pârâtul apelant sentinței apelate cu privire la acest aspect, fiind întemeiate.

Potrivit art. 50 din Legea nr. 230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari, Asociația de proprietari are dreptul de a acționa în justiție pe orice proprietar care se face vinovat de neplata cotelor de contribuție la cheltuielile asociației de proprietari mai mult de 90 de zile de la termenul stabilit.

Acest text de lege instituie un termen de 90 de zile de la scadență, pentru nașterea dreptului la acțiune. Termenul scadent de plată a sumei ce reprezintă cota de întreținere aferentă lunii iulie 2015 este de 20 de zile de la afișarea listei de plată, or așa cum rezultă din lista de plată depusă în copie la dosar, aceasta a fost afișată la 21.08.2015, debitul devenind scadent la 10.09.2015.

În aceste condiții, dreptul la acțiune al reclamantei pentru suma reprezentând cota de întreținere aferentă lunii iulie 2015 se naște abia peste 90 de zile de la scadență, respectiv se calculează de la data de 10.09.2015 și se împlinește la data de 12.12.2015, ulterior promovării acțiunii de față. Același raționament este aplicabil și pretențiilor corespunzătoare celorlalte luni din intervalul indicat de reclamantă în cererea de chemare în judecată.

Așadar, întrucât legea amână nașterea dreptului reclamantei de a-l acționa în instanță pe pârât, cu un termen de 90 de zile de la scadență, instanța de control judiciar constată întemeiate susținerile pârâtului relative la prematuritatea pretențiilor reclamantei având ca obicet cheltuieli de întreținere restante pentru perioada 07.2015-10.2015. Legat de acest aspect, tribunalul constată că nu este relevant, în soluționarea acestei excepții, momentul efectuării plății de către pârât, astfel cum în mod greșit a apreciat instanța de fond, ci doar momentul expirării celor 90 de zile calculate de la scadeța debitului (20 de zile de la momentul afișării listei de plată), astfel cum prevăd dispozițiile legale mai sus arătate.

În considerarea celor expuse, în baza art. 476-480 C.proc.civ., tribunalul va admite apelul și va respinge ca prematură acțiunea formulată de reclamanta Asociația de proprietari în contradictoriu cu pârâtul B.I., reprezentat în ambele etape procesuale de către Cabinetul de Avocatură – Lucia Pascaru.