fbpx

Legea 85/2014: procedura formulării contestaţiilor la tabelul preliminar de creanţe

Introducand la nivelul normei juridice recomandarile jurisprudentiale si raliindu-se corespunzator la normele europene si internationale in materie de insolventa, Legea nr. 85/2014 aduce o serie de modificari extrem de importante in ceea ce priveste contestatiile ce pot fi formulate impotriva tabelului preliminar de creante, urmarindu-se astfel accelerarea procedurii si impiedicarea formularii unor contestatii vadit nefondate sau cu unicul scop de a tergiversa cursul procedurii.

Mai intai, este important de precizat faptul ca, potrivit noilor reglementari in materie, debitorul, creditorii si orice alta persoana interesata vor avea 2 zile in plus la dispozitie pentru a formula contestatie, noul termen fiind de 7 zile de la data publicarii tabelului in Buletinul Oficial al Procedurilor de Insolventa, spre deosebire de termenul de 5 zile prevazut de disp. art. 73 din Legea nr. 85/2006.

Insa nu intamplator legiuitorul a prelungit termenul legal de formulare a contestatiei, art. 111 din noua lege a insolventei impunand o serie de noi si severe conditii pentru formularea acesteia, unele fiind stipulate sub sanctiunea anularii cererii, iar altele sub sanctiunea amendarii contestatorului.

Asadar, persoanele care intentioneaza sa formuleze o contestatie impotriva creantelor si drepturilor trecute sau netrecute de administratorul judiciar in tabelul preliminar de creante (precizare de altfel binevenita fata de dispozitiile usor neclare ale vechii legislatii), vor trebui, sub sanctiunea anularii contestatiei, sa depuna deodata toate inscrisurile doveditoare precum si dovada in original a achitarii taxei de timbru judiciar in cuantum de 200 RON.

Din modul imperativ de redactare a normei legale, reiese faptul ca sanctiunea anularii cererii ar putea interveni chiar si in situatia in care contestatorul depune o copie a dovezii achitarii taxei de timbru, aspect deloc de neglijat avand in vedere faptul ca instantele din Romania au facut o practica din anularea cererilor pentru orice fel de lipsuri, fie ele mai mult sau mai putin importante.

Totusi, pentru a nu se constitui intr-o obligatie excesiva in sarcina contestatorului, textul instituie o derogare in ceea ce priveste inscrisurile care “nu se afla in posesia partii sau care nu sunt cunoscute la momentul formularii contestatiei”, acestea putand fi depuse ulterior sau folosite in sustinerea unei contestatii la tabelul definitiv al creantelor, potrivit dispozitiilor art. 113 din Legea nr. 85/2014.

In ceea ce priveste obligatia de a comunica un exemplar din contestatii catre celelalte parti, respectiv catre administratorul judiciar (in toate cazurile), catre debitor, prin administratorul special (in cazul in care contestatorul este creditor) si catre creditorul a carei creanta se contesta (de asemenea, in toate cazurile), dispozitiile art. 111 al. (4) din Legea nr. 85/2014 instituie o norma derogatorie de la dreptul comun prin impunerea acestei obligatii in sarcina contestatorului.

Astfel, cate un exemplar al contestatiei si al documentelor ce o insotesc se vor trimite, cu confirmare de primire, administratorului judiciar/lichidatorului judiciar, creditorului a carui creanta se contesta, precum si administratorului special.

Textul prevede faptul ca nerespectarea acestei obligatii atrage posibilitatea ca instanta sa aplice din oficiu o amenda, conform dispozitiilor din Codul de procedura civila.

Prin urmare, dovada comunicarii trebuie facuta fie odata cu depunerea contestatiei la instanta, fie cel mai tarziu la termenul de judecata fixat de instanta pentru definitivarea tabelului de creante.

In cazul in care creditorul a carei creanta se contesta, administratorul judiciar/lichidatorul judiciar sau debitorul prin administratorul special inteleg sa formuleze intampinare fata de contestia astfel comunicata, vor trebui sa o depuna la dosarul cauzei in termen de 10 zile de la comunicare, cu respectarea intocmai a obligatiei prevazuta de art. 111 al. 4, sub sanctiunea amendarii.

Prin urmare, in cazul in care se doreste formularea unei contestatii la tabelul preliminar de creante, contestatorul diligent trebuie sa urmareasca cu regularitate Buletinul Procedurilor de Insolventa si sa actioneze prompt atat in ceea ce priveste formularea contestatiei la tabel, achitarea si depunerea in original a taxei de timbru, cat si in ceea ce priveste comunicarea catre celelalte parti a contestatiei formulate si depunerea dovezii la dosarul cauzei, in caz contrar, riscand anularea cererii sale dar si aplicarea unei amenzi de pana la 700 RON, potrivit art. 187 pct. 2 lit. h) Cod procedura civila.