fbpx

Evacuarea unei persoane dintr-un imobil

evacuarea unei persoane

Părțile implicate

În fapt, reclamantul D.I. – reprezentat de Cabinet de Avocat Lucia Pascaru – este proprietarul imobilului situat în jud. Iași. Acesta este compus din teren de 1000 mp, din care 400 mp „curți/construcții”, împreună cu construcția C1 (locuință) cu o suprafață construită la sol de 62 mp, prin contract de vânzare-cumpărare.

Pârâții sunt ocupanți ai acestui imobil, în accepțiunea disp. 1034 al. 2 Cod Procedură Civilă, în sensul că ocupă în fapt imobilul cu sau fără permisiunea ori îngăduința proprietarului.

Deși au fost somați, atât verbal, cât și în scris, pârâții au refuzat să părăsească imobilul, ceea ce a cauzat prejudicii proprietarului.

 

Cum se realizează evacuarea unei persoane

Art. 1034 C. Proc. Civ.:

Dispozițiile prezentului titlu se aplică în litigiile privind evacuarea din imobilele folosite sau, după caz, ocupate fără drept de către foștii locatari sau alte persoane.

 

Al. 2:

Prin „ocupant” se înțelege „oricare persoană, alta decât proprietarul sau locatarul, care ocupă în fapt imobilul cu sau fără permisiunea ori îngăduința proprietarului.”

 

Procedura evacuării reprezintă un instrument juridic pus la dispoziția proprietarului pentru a-și apăra dreptul de folosință, ca dezmembrământ al dreptului de proprietate (Decizia 169/2011 obiect acțiune în evacuare).

Pârâții au recunoscut, atât expres, prin întâmpinare, dar și în mod tacit, prin neprezentarea la interogatoriu (art. 358 C. Proc. Civ.) faptul că ocupă imobilul fără a avea acte. Aceștia au mai precizat că sunt moștenitorii unui descendent al vânzătorilor. Din punctul lor de vedere, faptul că ocupă imobilul de mai bine de 40 de ani garantează că nu se poate dispune evacuarea.

Cu toate acestea, pârâții nu au prezentat niciun titlu din care să rezulte dreptul lor de a ocupa imobilul reclamantului.

Prin urmare, cererea de evacuare a unei persoane a fost admisă, iar pârâții au fost obligați să părăsească imobilul și să plătească cheltuilile de judecată.

1 Comment

  • avand in vedere ca stateau de 40 de ani, nu era necesara revendicarea ? evacuarea este prescriptibila in 3 ani…

    che 23.11.2023

Leave a comment

Your email address will not be published.