fbpx

Formularul 600: Tot ce trebuie să știi despre depunerea declarației

Persoanele fizice autorizate (PFA) și ceilalți contribuabili care au realizat anumite venituri extra-salariale în anul 2017 trebuie să depună la Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) formularul 600, în baza căruia organul fiscal va calcula contribuțiile la pensii (CAS) și sănătate (CASS) datorate în acest an. Chiar dacă termenul-limită pentru depunerea declarației urmează să fie prelungit, de la 31 ianuarie la 1 martie 2018, există în continuare o serie de aspecte ce merită clarificate.
În vederea stabilirii CAS și CASS de achitat în 2018, persoanele fizice care au obținut în 2017 venituri din activități independente, venituri din asocierea cu o persoană juridică, venituri din chirii, venituri din investiții (dividende, dobânzi), venituri din activități agricole, silvicultură și piscicultură sau venituri din alte surse într-un anumit cuantum trebuie să depună formularul 600 la ANAF.
Termenul-limită de depunere este, în momentul de față, 31 ianuarie 2018, însă acesta va fi cât de curând prorogat până la 1 martie 2018, la propunerea Ministerului de Finanțe.
În concret, potrivit prevederilor în vigoare la acest moment, CAS și CASS se datorează astfel:

  1. CAS se datorează doar de către persoanele care au realizat venituri lunare din activități independente, cumulate din toate sursele în 2017, peste nivelul salariului de bază minim brut pe țară în vigoare în luna ianuarie a anului de impunere (pentru anul fiscal 2018 salariul minim brut este de 1.900 lei);
  2. CASS se datorează doar de către persoanele care au realizat venituri în anul fiscal precedent, din activități independente, din cedarea folosinței bunurilor, din activități agricole, silvicultură și piscicultură, din asocieri cu persoane juridice, din investiții sau venituri din alte surse, cumulate din toate sursele, cel puțin egale cu 12 salarii de bază minime brute pe țară (22.800 de lei pentru anul fiscal 2018).

Mai exact, dacă pe parcursul anului 2017 ați obținut doar venituri din chirii, trebuie să calculați dacă venitul net obținut (se stabilește prin deducerea din venitul brut a cheltuielilor determinate prin aplicarea cotei de 40% asupra venitului brut) depășește plafonul de 22.800 de lei. Dacă da, aveți obligația depunerii formularului 600 și a plății CASS de 10% din 1.900 de lei, ceea ce înseamnă 190 de lei pe lună și 2.280 lei în tot anul.
Situația exemplificată se referă doar la contribuabilul care a obținut în 2017 exclusiv venituri din chirii. Dacă au existat și venituri din alte surse, precum cele din activități independente sau dividende, acestea se cumulează și, dacă se depășește plafonul de 22.800 de lei, rezultă obligația depunerii formularului 600 și a plății contribuțiilor sociale la nivelul salariului minim (1.900 de lei), cu precizarea că pentru CAS se poate alege și un plafon superior.
Și pentru veniturile din dividende aferente anului 2016 și încasate în 2017, persoanele fizice datorează în 2018 CASS de 10% din salariul minim brut, dacă acestea depășesc plafonul de 22.800 de lei (12 salarii minime brute). Practic, un asociat al unei firme care a încasat în 2017 dividende aferente profitului din 2016 peste pragul amintit are obligația depunerii formularului 600 și va datora contribuția la sănătate, chiar dacă a obținut și venituri salariale.
În ceea ce privește veniturile din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuală (drepturile de autor), obligația depunerii declarației 600 apare dacă venitul net lunar realizat anul trecut, rămas după scăderea din venitul brut a cheltuielii deductibile de 40%, raportat la numărul lunilor de activitate din cursul anului, este cel puțin egal cu 1.900 de lei sau dacă venitul net realizat din drepturi de autor pe tot parcursul anului 2017 depășește plafonul de 22.800 de lei.
În încercarea de a lămuri situația, Fiscul a oferit următoarele explicații:

  1. prin depunerea D600 pe anul 2018 se vor stabili contribuțiile sociale datorate anului curent;
  2. pentru încadrarea în plafonul celor 12 salarii minime brute, veniturile din activități independente nu se cumulează cu cele salariale;
  3. obligația depunerii D600 și a plății CASS revine și pensionarilor care au obținut în 2017 venituri extra-salariale peste plafon;
  4. obligația depunerii D600, pentru stabilirea CASS, revine și avocaților, dacă veniturile obținute în 2017 au depășit 22.800 de lei;
  5. CAS și CASS se pot plăti și online, pe www.ghiseul.ro;
  6. depunerea cu întârziere a D600 se sancționează cu amendă de la 500 la 1.000 de lei pentru persoanele fizice.

Amintim că formularul 600 poate fi depus și online, procedura înregistrării în sistem o găsiți aici.