fbpx

Firmele inactive în 2017 trebuie să depună până la 1 martie 2018 o declarație, în locul situațiilor financiare

În locul situaţiilor financiare anuale, firmele ce n-au desfășurat activitate de la momentul constituirii și până la finalul anului 2017 sunt obligate să depună o declarație de inactivitate, până la termenul-limită care este data de 1 martie 2018, iar nerespectarea lui atrage amenzi între 100 şi 200 lei.

Obligația este stipulată în Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 470/2018 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, precum și pentru modificarea și completarea unor reglementări contabile:
„Entitățile care nu au desfășurat activitate de la constituire până la sfârșitul exercițiului financiar de raportare nu întocmesc situații financiare anuale, urmând să depună în acest sens la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice o declarație pe propria răspundere a persoanei care are obligația gestionării entității”.

Depunerea declaraţiei se face în cel mult 60 de zile de la încheierea exercițiului financiar, adică până la data de 1 martie 2018 (potrivit actului normativ, „Exercițiul financiar reprezintă perioada pentru care trebuie întocmite situațiile financiare anuale și, de regulă, coincide cu anul calendaristic”).

Declarația de inactivitate se completează cu ajutorul unui program de asistență gratuit și se depune în format electronic, cu o semnătură electronică anexată sau în format tipărit și electronic şi trebuie să includă:

  • denumirea completă (conform certificatului de înmatriculare);
  • adresa și numărul de telefon;
  • numărul de înregistrare la Registrul comerțului;
  • codul unic de înregistrare;
  • capitalul social.

Potrivit actului normativ care stabilește regulile valabile pentru depunerea situațiilor financiare pentru 2017, societățile sunt obligate să întocmească situațiile financiare pentru anul trecut și să le depună până la data de 30 mai 2018.