fbpx

RIL admis. Cine plăteşte amenda pentru lipsa rovinietei în cazul înstrăinării autovehiculului

În ședința din 5 martie 2018, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul competent să judece recursul în interesul legii, prin Decizia nr.4 în dosarul nr.2876/1/2017, a admis recursul în interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curţii de Apel Cluj şi, în consecinţă, a stabilit că, în interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 8 alin. (1), raportat la art. 7 şi art. 1 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 424/2002, cu modificările şi completările ulterioare:
– în cazul transmiterii dreptului de proprietate asupra vehiculului, fostul proprietar pierde calitatea de utilizator şi de subiect activ al contravenţiei constând în fapta de a circula fără rovinietă valabilă;
– dovada transmiterii dreptului de proprietate se face potrivit dreptului comun.
Sursa: comunicat ÎCCJ

Colegiul de conducere al Curții de Apel Cluj a sesizat ÎCCJ întrucât practica judiciară în materia interpretării și aplicării dispozițiilor art. 1 alin. (1) lit. b) din OG nr. 15/2002 în ceea ce privește înțelesul termenului ”utilizatori” și deci stabilirea subiectului activ al contravenției ce constă în fapta de a circula fără rovinietă valabilă în sensul art. 8 alin. (1) din OG nr. 15/2002, în cazul în care se face dovada, cu un înscris înregistrat cu dată certă la o instituție publică, că vehiculul a fost întrăinat anterior datei constatării contravenției, nu era unitară. Astfel:

I. În practica unor instanțe s-a reflectat majoritar următoarea soluție: subiect activ al contravenției prevăzute de art. 8 alin. (1) din OG nr. 15/2002 este utilizatorul, astfel cum este acesta definit de art. 1 alin. (1) lit. b) din OG nr. 15/2002, dar în cazul în care se face dovada, cu un înscris înregistrat cu dată certă la o instituție publică, că vehiculul a fost întrăinat anterior datei constatării contravenției, fostul proprietar nu poate fi subiect al răspunderii contravenționale.

II. În opinie minoritară, s-a reținut că în situația din speță, se impune respingerea plângerii contravenționale formulată de fostul proprietar al autoturismului, unele instanțe considerând că persoanei înscrise în certificatul de înmatriculare a autovehiculului îi revine responsabiitatea achitării rovinietei indiferent de persoana care conduce autovehiculul, alte instanțe argumentând că existența datei certe nu este în măsură să înlocuiască omisiunea transcrierii/radierii din baza de date a Direcției Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor, iar alte instanțe au considerat că elementele de dată certă ca fiind legate de înregistrarea în baza de date (Registrul national de evidență a permiselor de conducere și a vehiculelor înmatriculate).