fbpx

Nu-i de glumă cu validarea de poprire. Câteva sfaturi practice.

recuperatorii de creanțe

Ce este poprirea?

Definiţia dată de Codul de procedură civilă sună cam aşa: ”Poprirea este o formă de executare silită prin care creditorul urmăreşte sume de bani titlu de valoare sau bunuri mobile corporale datorate debitorului de o a treia persoană sau pe care aceasta le va datora în viitor în baza unor raporturi juridice existente.”

Mai pe înţelesul nostru să zicem că Ionel datorează o sumă de bani lui Georgel, deci Ionel este debitorul lui Georgel, iar Georgel este creditorul lui.

La rândul său, Ionel are şi el un debitor, pe Cornel, care îi datorează o sumă de bani. Deci, Ionel este creditorul lui Cornel.
Prin urmare, Ionel este în acelaşi timp creditorul lui Cornel şi debitorul lui Georgel, adică dintr-o parte are de luat bani, iar în altă parte, are de dat bani.
Dacă Georgel porneşte o executare silită, el se poate duce direct la Cornel (fără ca Ionel să ştie măcar) şi îi poate cere să îi plătească direct lui sumele de bani datorate lui Ionel. În acest fel, Cornel devin terţ poprit.
Până aici toate bune şi frumoase. Nu ar fi nicio problemă pentru Cornel, el oricum avea de plătit o sumă de bani, deci dacă îi plăteşte lui Ionel sau lui Georgel, ce importanţă ar avea?
Însă, uneori în practică, terţul poprit – Cornel – nu se conformează şi fie, nu plăteşte deloc, fie îi plăteşte lui Ionel, ignorând cererea făcut de Georgel, creditorul lui Ionel. Că doar, ce ”treabă” are el cu creditorul creditorului său?
Ei bine, în acest caz, creditorul Georgel poate cere o validare de poprire. Adică, poate solicita în faţa instanţei de executare, ca terţul poprit – Cornel – să se transforme într-un veritabil debitor al său, pentru a putea fi executat direct.
Potrivit legii, validarea de poprire se poate cere atunci când terţul poprit nu îşi îndeplineşte obligaţiile (nu plăteşte, nu consemnează suma la dispoziţia creditorului, nu reţine sumele, bunurile etc.) sau îi plăteşte direct debitorului poprit, ignorând complet, aşa cum spuneam, solicitarea creditorului.
Dacă se admite, validarea de poprire are valoarea unei CESIUNI DE CREANŢĂ şi constituie TITLU EXECUTORIU împotriva terţului poprit, până la concurenţa sumelor pentru care s-a făcut validarea. În acest caz, terţul poprit devine debitor şi va fi executat silit direct de către creditorul creditorului său.

În plus, instanţa poate aplica şi o amendă de la 2.000 lei la 10.000 lei terţului poprit care, cu rea-credinţă, a refuzat să îşi îndeplinească obligaţiile privind efectuara popririi.

Efectele validării sunt multiple:
– hotărârea de validare are efectul unei cesiuni de creanţă şi constituie titlu executoriu împotriva terţului poprit;
– după validare, terţul va proceda la consemnarea sau plata sumei determinate în hotărâre de validare;
– dacă există o ipotecă în cauză, această se strămută în favoarea creditorului care a obţinut validarea;
– creditorul popritor va putea urmări toate bunurile terţului poprit, în vederea satisfacerii creanţei.

În concluzie, în momentul în care primiţi o somaţie prin care vi se pune în vedere că aveţi calitatea de terţ poprit şi vi se solicită plata sumelor către un alt creditor, faceţi bine şi conformaţi-vă întocmai.

Dacă aveţi dubii cu privire la legalitatea procedurii de executare silită, luaţi legătura cu debitorul şi sfătuiţi-l să depună o contestaţie la executare. Asta deoarece prin admiterea contestaţiei şi anularea executării silite, va fi anulată şi poprirea.

Dar, atenţie, dumneavoastră, în calitate de terţ poprit nu aveţi dreptul de a formula contestaţie la executarea silită demarată împotriva debitorului, ci doar acesta din urmă poate face asta şi numai într-un termen maxim de 15 zile de la comunicarea actelor de executare silită. Află mai multe despre contestaţia la executare aici.

Un alt aspect important este următorul: în cazul în care debitorul este angajat şi îşi schimbă locul de muncă, angajatorul care este terţ poprit are obligaţia să transfere poprirea către noul angajator, dacă îl cunoaşte, iar în caz contrar, să informeze executorul judecătoresc despre situaţia intervenită.

În orice caz, comunicarea eficientă cu executorul judecătoresc şi cu creditorul vă poate scăpa de multe bătăi de cap. Nu vă încredeţi în asigurările debitorului care vă promite că ”va rezolva problema”, că va plăti de bunăvoie sau că va face contestaţie la executare. Până primiţi încheierea care vă anunţă că poprirea a încetat, dumneavoastră aveţi obligaţia de a vira sumele de bani datorate debitorului, în caz contrar îi puteţi lua locul în procedura de executare silită.

No comments yet.

Leave a comment

Your email address will not be published.