fbpx

Amânarea plăţii ratelor – Ghid practic

testamentul și dezmoștenirea

Prin ORDONANTA DE URGENTA nr. 37 din 30 martie 2020, Guvernul României a decis acordarea unor facilitati de plată pentru creditele acordate de institutii de credit si institutii financiare nebancare anumitor categorii de debitori.

Ordonanţa de urgenţă are în vedere Decretul nr. 195/2020 privind instituirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei, prin care s-a instituit starea de urgenta pe o perioada de 30 de zile, in contextul evolutiei situatiei epidemiologice internationale determinata de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2 la nivelul a peste 150 de tari.

In circumstantele exceptionale create de focarul SARS-CoV-2, intreprinderile mici si mijlocii se confrunta cu o lipsa severa de lichiditate, iar persoanele fizice sunt afectate prin diminuarea veniturilor.

Intrucat statul este obligat sa ia masuri pentru combaterea efectelor negative care influenteaza situatia economica a unor categorii de debitori si intrucat aceste elemente vizeaza interesul general public si constituie situatii de urgenta si extraordinare, a caror reglementare nu poate fi amanata, conform comunicatului Bancii Nationale a Romaniei din data de 24.03.2020, reglementarile actuale permit imprumutatorilor, institutii bancare si nebancare, sa amane la plata creditele oricarei persoane fizice afectate de pandemia COVID-19, fara aplicarea conditiilor prevazute de Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei nr. 17/2012 privind unele conditii de creditare, cu modificarile ulterioare, privind gradul de indatorare, limitarea creditului in functie de valoarea garantiei si durata maxima a creditului de consum.

Despre ce credite este vorba

Este vorba de orice tipuri de credite încheiate cu instituţii de credit definite potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului si institutii financiare NEBANCARE definite potrivit Legii nr. 93/2009 privind institutiile financiare nebancare, precum şi institutiilor financiare nebancare din strainatate care desfasoara activitate pe teritoriul Romaniei.

Cine beneficiază de amânarea ratelor

Este vorba de persoanele fizice, inclusiv persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale ce functioneaza potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale, profesiile liberale si cele care se exercita in baza unor legi speciale, indiferent de forma de exercitare a profesiei si persoanele juridice din contractele de credit, respectiv leasing, cu exceptia institutiilor de credit definite potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 99/2006.

Doar debitorii care au incheiat un contract pentru obtinerea unui credit care nu a ajuns la maturitate si pentru care creditorul nu a declarat scadenta anticipata, anterior intrarii in vigoare a ordonantei de urgenta, beneficiază de amânarea ratelor.

Masura amânării ratelor se acordă exclusiv debitorilor ale căror venituri au fost afectate direct sau indirect de situaţia gravă generată de pandemia COVID-19.

Care este procedura pentru a obţine amânarea ratelor

Pentru a beneficia de suspendarea rambursarii ratelor, dobanzilor si comisioanelor, debitorii trimit creditorilor o solicitare in acest sens, in format letric sau prin posta electronica, la datele de contact precizate in contractul de credit sau printr-un alt canal de comunicare la distanta oferit de creditor, cel mai tarziu pana la 45 de zile de la intrarea in vigoare ordonantei de urgenta.

In cazul in care debitorul nu poate transmite cererea prin unul dintre mijloacele enumerate mai sus, acesta o poate formula pe cale orala, prin telefon, la un numar de telefon dedicat care va fi anuntat de catre fiecare creditor pe pagina sa de internet, situatie in care creditorul are obligatia inregistrarii convorbirii.

Debitorul poate opta prin solicitarea transmisa creditorului sa suspende obligatia de plata a ratelor scadente aferente imprumuturilor, reprezentand rate de capital, dobanzi si comisioane, pentru o perioada cuprinsa intre o luna si noua luni, care sa nu depaseasca data de 31 decembrie 2020.

Prelungirea duratei contractuale produce efecte de la data comunicarii solicitarii de suspendare adresate creditorilor pentru solicitarile aprobate de creditori.

Dobanda datorata de debitori corespunzatoare sumelor scadente a caror plata este suspendata, se capitalizeaza la soldul creditului existent la finele perioadei de suspendare. Capitalul astfel majorat se plateste esalonat pe durata ramasa pana la noua maturitate a creditelor, ulterior perioadei de suspendare.

Prin exceptie, pentru creditele ipotecare contractate de persoane fizice, dobanda aferenta perioadei de suspendare se calculeaza potrivit prevederilor contractului de credit si reprezinta o creanta distincta si independenta in raport cu celelalte obligatii izvorate din contractul de credit. La aceasta creanta dobanda este 0% si plata de catre debitor a acestei creante se va face esalonat, in 60 de rate lunare egale, incepand cu luna imediat urmatoare incheierii perioadei de amanare.

Statul roman, prin Ministerul Finantelor Publice, garanteaza in procent de 100% plata dobanzii aferenta creditelor ipotecare contractate de debitori persoane fizice.

Ce prevăd normele de aplicare a OUG 37/2020

Guvernul a aprobat în ședința de joi, 2.04.2020, normele de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020 privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate de instituții de credit și instituții financiare nebancare, ce stabilesc condițiile în care creditorii aprobă solicitările, perioada de amânare și perioada de prelungire a creditelor amânate, iar în cazul împrumuturilor ipotecare, modul de eșalonare și garantare a dobânzilor.

Astfel, prin aceste norme de aplicare se prevede inclusiv faptul că solicitarea de amânare a ratelor este aprobată de către creditor doar pe baza unei declaraţii a debitorului, făcută pe propria răspundere, prin care acesta declară că i-au fost afectate veniturile proprii și/sau veniturile aferente familiei debitorului, direct sau indirect, de situaţia gravă generată de pandemia COVID-19 față de nivelul înregistrat anterior declarării stării de urgență, și se afla in imposibilitatea de a onora obligațiile de plată aferente creditului.

Normele exemplifică și câteva cauze care urmează a fi luate în calcul la creditele ipotecare, menționând că băncile nu trebuie să se limiteze la acestea:

  • intrarea debitorului/membrilor familiei acestuia în șomaj tehnic ca efect al închiderii/restrângerii activității angajatorului,
  • concedierea debitorului/membrilor familiei acestuia,
  • reducerea salariului debitorului/membrilor familiei acestuia,
  • plasarea debitorului în carantină instituționalizată sau izolare la domiciliu,
  • îmbolnăvirea cu COVID-19.

Decizia de aprobare conține și numărul de rate care au fost solicitate de debitor pentru suspendarea la plată, și se comunică debitorului în format letric sau prin poșta electronică, la datele de contact precizate în contractul de credit sau printr-un alt canal de comunicare la distanță oferit de creditor. Decizia poate fi comunicată și telefonic, cu respectarea obligației creditorului de înregistrare a convorbirii, după caz, în funcție de opțiunea exprimată de debitor.

Modificarea clauzelor contractuale la creditele ipotecare se realizează fără încheierea de acte adiţionale, deci fără alte costuri, prin notificarea clauzelor contractuale modificate, inclusiv noul grafic de rambursare a creditului și graficul de rambursare a dobânzilor eșalonate, transmisă de creditor debitorului în termen de 30 de zile de la primirea solicitării. În graficului de rambursare a creditului revizuit după acordarea facilității de suspendare a obligației de plată rata de dobânda se menține la nivelul prevăzut în contractul de credit inițial încheiat între debitor și creditor.

Pentru debitorii persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale, precum și pentru debitorii care dețin profesii liberale și profesii care se exercită în baza unor legi speciale, indiferent de forma de exercitare a profesiei, creditorii vor aproba dacă activitatea a fost întreruptă total sau parțial ca efect al deciziilor emise de autoritățile publice competente potrivit legii, pe perioada stării de urgență decretate, cu următoarele urmări:
  • restrângerea pieței de desfacere,
  • restrângerea numărului de angajați,
  • diminuarea numărului de furnizori.

Pentru celelalte firme, băncile vor aproba amânarea la plată dacă dețin certificatul de situații de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, sau certificatul pentru situații de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri prin care se constată diminuarea veniturilor sau a încasărilor sale cu minimum 25% în luna martie 2020 prin raportare la media lunilor ianuarie și februarie 2020.

De asemenea, băncile vor aproba solicitările dacă activitatea firmelor a fost întreruptă parțial sau total ca efect al deciziilor emise de autoritățile publice competente pe perioada stării de urgență decretată, cu următoarele urmări: restrângerea pieței de desfacere, restrângerea numărului de angajați, diminuarea numărului de furnizori s.a.

Facilitățile nu se acordă firmelor care se află în insolvență la data solicitării suspendării rambursării creditului, conform informațiilor disponibile pe pagina Oficiului Național al Registrului Comerțului.

No comments yet.

Leave a comment

Your email address will not be published.