fbpx

DESPRE CONTRACTELE DE MUNCĂ ÎN PERIOADA PANDEMIEI CU COVID-19. ÎNTREBĂRI FRECVENTE.

coronavirus și contractul de muncă

Efectele devastatoare ale pandemiei cu COVID-19 se resimt pe toate planurile sociale şi economice, însă îndeosebi afectează raporturile dintre angajatori şi salariaţi.

În condiţiile în care angajatorii înregistrează pierderi economice importante, aceştia aleg de multe ori să uzeze de varianta mai simplă, a disponibilizării salariaţilor.

Totuşi, Codul muncii reglementează o serie de particularităţi ale intervenirii unei astfel de situaţii, despre care atât angajatorii, cât şi salariaţii trebuie să aibă cunoştinţă.

Iată câteva întrebări pe care le-am primit în ultima vreme şi la care voi încerca să răspund în cele ce urmează:

POT SĂ ÎMI DAU DEMISIA ÎN CAZ DE FORŢĂ MAJORĂ?

DA, dar nu în mod intempestiv şi fără respectarea termenului de preaviz. Deşi demisia este, aşa cum spuneam într-un articol anterior, un act unilateral liber şi care nu poate fi constrâns sau condiţionat de către angajator, cu toate acestea, o demisie intempestivă şi fără respectarea unui termen de preaviz îi poate aduce prejudicii angajatorului, mai ales în perioada pandemiei cu COVID-19. Acest lucru înseamnă că angajatorii ar putea să-şi dea în judecată salariaţii pentru a le pretinde despăgubiri pentru demisia prejudiciabilă.

POATE ANGAJATORUL SĂ ÎMI SCHIMBE LOCUL ŞI FELUL MUNCII?

Răspunsul este DA. În perioada de forţă majoră, angajatorul poate modifica unilateral contractul de muncă, dar doar în ceea ce priveşte felul şi locul muncii.

Astfel, este posibil ca printr-o decizie internă obligatorie şi justificată de existenţa unei situaţii de forţă majoră, angajatorul să decidă modificarea contractului de muncă, impunându-i salariatului să presteze o muncă diferită şi chiar într-un alt loc, decât locul obişnuit de muncă. Astfel, poate fi folosită acea clauză ”work from home” sau munca de acasă.

Atenţie! Modificarea este temporară şi nu va produce efecte şi după ridicarea stării de urgenţă.
POATE ANGAJATORUL SĂ MĂ CHEME LA SERVICIU ÎN ZILELE LIBERE SAU SĂ MĂ OBLIGE SĂ STAU PESTE PROGRAM?

Şi în această situaţie, răspunsul este DA. Angajatorul poate obliga salariaţii să vină la muncă în zilele libere sau să stea peste program, pentru că munca forţată este permisă în caz de forţă majoră.

POATE ANGAJATORUL SĂ DISPUNĂ SUSPENDAREA CONTRACTULUI DE MUNCĂ?

DA, potrivit Codului muncii, contractul de muncă se suspendă de drept în caz de forţă majoră sau carantină. Suspendarea de drept a contractului de muncă înseamnă că salariatul nu mai prestează munca, iar angajatorul nu mai plăteşte salariul. Această situaţie se aplică în cazurile în care angajatorul îşi încetează complet sau parţial activitatea.

În această situaţie, angajatorii se pot îndrepta fie către trimiterea în şomaj tehnic a salariaţilor, urmând ca 75% din venitul brut să fie virat angajatorului de la stat (dar nu mai mult de 75% din venitul mediu brut pe ţară, adică aproximativ 4072 lei). Mai multe informaţii despre şomajul tehnic găsiţi aici şi aici.

ÎN CAZ DE SUSPENDARE A CONTRACTULUI DE MUNCĂ, ANGAJATORUL MĂ POATE CHEMA LA SERVICIU?

Răspunsul este NU, în perioada de somaj tehnic, salariaţii nu pot fi chemaţi, din când în când, la muncă, contractul de muncă fiind suspendat în acest caz.

ANGAJATORUL POATE CONCEDIA SALARIAŢII ÎN PERIOADA STĂRII DE URGENŢĂ?

Răspunsul este DA, în următoarele situaţii:

1. Are loc o desfiinţare a postului, reală şi serioasă;

2. Salariatul nu mai corespunde profesional;

3. Salariatul a săvârşit o abatere disciplinară gravă sau abateri disciplinare repetate – bineînţeles, în urma unei cercetări disciplinare.

Atenţie! Angajatorul NU poate decide concedierea salariaţilor pentru simplul motiv al existenţei unei stări de urgenţă, forţă majoră sau carantină. Astfel, concedierea NU se poate întemeia pe existenţa unui context social şi economic nefavorabil. O astfel de decizie de concediere poate fi atacată la instanţa judecătorească, iar în urma anulării acesteia, angajatul poate fi reintegrat pe post, cu plata tuturor salariilor restante, majorate, indexate şi actualizate.

No comments yet.

Leave a comment

Your email address will not be published.