fbpx

Retragerea din societate. Drepturi şi soluţii.

moștenirea legală

Există multe situaţii în care, la un moment dat, pe parcursul desfăşurării activităţii unei societăţi, unii dintre asociaţi decid că nu mai doresc să colaboreze şi să activeze în cadrul societăţii.

Dreptul unui asociat de a se retrage din societate nu pune probleme atunci când si ceilalţi asociaţi sunt de acord. Dar ce se întâmplă atunci când retragerea intervine intempestiv sau atunci când ceilalţi asociaţi nu sunt de acord cu decizia asociatului în cauză?

Vă invit să aflaţi mai departe.

Potrivit art. 226 din Legea nr. 31/1990, asociatul în societatea în nume colectiv, în comandită simplă sau în societatea cu răspundere limitată, se poate retrage din societate:

a) în cazurile prevăzute de actul constitutiv;

– foarte important de reţinut că pot exista situaţii în care asociaţii decid de la bun început că anumite situaţii sau împrejurări dau dreptul oricărui asociat să se retragă din societate. În acest caz, este absolut necesar ca acele situaţii si împrejurări să fie expres şi limitativ enumerate în cuprinsul actului constitutiv, ce reprezintă voinţa asociaţilor.

b) în cazurile prevăzute la art. 134;

– este vorba de acele cazuri în care acţionarii au dreptul de a se retrage din societăţile pe acţiuni, mai exact:

1. atunci când în cadrul unei societăţi se votează schimbarea obiectului principal de activitate (de la fabricarea de mobilă la intermedierea de tranzacţii imobiliare, spre exemplu),

2. când se decide mutarea sediului în străinătate,

3. când se decide schimbarea formei societăţii, fuziunea sau divizarea societăţii.

Este obligatoriu ca asociaţii care se retrag din societate să nu fi fost de acord sau să se fi abţinut faţă de o astfel de decizie. Prin urmare, nu au dreptul de a se retrage acei asociaţi care au votat ”pentru” luarea unei astfel de hotărâri.

c) cu acordul tuturor celorlalţi asociaţi – aşa cum aminteam mai sus, această situaţie nu pune probleme.

d) prin hotărâre judecătorească, pentru motive temeinice, atunci când acele motive nu sunt prevăzute in actul constitutiv sau nu sunt acceptate de ceilalţi asociaţi.

Aceste motive temeinice nu sunt enumerate sau exemplificate de legiutor, ci acestea se analizează de la caz la caz, pe baza probelor si a documentelor furnizate de partea interesată si analizate de către judecătorul de caz.

Un aspect foarte important de reţinut că atunci când iniţiativa de retragere are loc după luarea unei decizii in cadrul adunării generale a asociaţilor, dreptul de retragere nu poate fi exercitat oricând, ci până la 30 de zile de la data publicării in Monitorul Oficial al României a hotărârii adunării generale. In caz contrar, exercitarea dreptului de retragere poate fi considerată tardivă.

No comments yet.

Leave a comment

Your email address will not be published.