fbpx

Cum înlocuim o amendă contravențională cu avertismentul

amendă contravențională sau avertisment

În fapt, reclamanta ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI, reprezentată prin avocat Lucia Pascaru, în termen legal și în temeiul disp. O.G. 2/2001, în contradictoriu cu Primarul Municipiului Iași – Serviciul Corp Control, a formulat o PLÂNGERE CONTRAVENȚIONALĂ împotriva procesului-verbal de contravenție nr. 017901/12.01.2016, solicitând anularea acestuia ca nelegal și netemeinic. În subsidiar, se solicită ca respectiva amendă contravențională să fie înlocuită cu avertismentul, precum și obligarea intimatei la achitarea cheltuielilor de judecată.

 

Descrierea speței

La data de 8 ianuarie 2016, Asociația de Proprietari a fost sancționată cu amendă contravențională prin procesul-verbal nr. 017901/12.01.2016 cu amenda în cuantum de 300 RON pentru săvârșirea faptei prevăzută de disp. cap. I pct. 2 din HCL 172/2002, modificată prin HCL 207/2006.

Agentul constatator a reținut faptul că nu a fost curățată zăpada și gheața de pe trotuarul din dreptul imobilului” astfel că, în temeiul disp. cap. XII pct. 5 din HCL 172/2002 modificată prin HCL nr. 207/2006, s-a aplicat sancțiunea amenzii în cuantum de 300 lei.

S-a dispus de asemenea măsura de a curăța zăpada și gheața imediat după depunere sau până la ora 10:00 dimineața.

Procesul-verbal a fost încheiat în lipsa contravenientului. Motivul invocat a următorul: „procesul-verbal a fost întocmit la sediul Primăriei Iași de față cu alți agenți constatatori”.

Prin sentința civilă rămasă definitivă, instanța de judecată a înlocuit sancțiunea amenzii cu avertismentul. Aceasta a apreciat că sancțiunea aplicată este mult prea severă, raportat la împrejurările concrete ale speței.

 

Conținutul dispoziției

Disp. art. 21 al. (3) din OG 2/2001:

Sancțiunea se aplică în limitele prevăzute de actul normativ și trebuie să fie proporțională cu gradul de pericol social al faptei săvârșite, ținându-se seama de împrejurările în care a fost săvârșită fapta, de modul și mijloacele de săvârșire a acesteia, de scopul urmărit, de urmarea produsă, precum și de circumstanțele personale ale contravenientului și de celelalte date înscrise în procesul-verbal.

Potrivit HCL 172/2002, amenda pentru astfel de fapte este între 190 lei și 370 lei, iar prin procesul-verbal de contravenție, intimata a aplicat amenda în cuantum de 300 lei, deci o sancțiune orientată către maximul prevăzut de lege. Această individualizare a sancțiunii este incorectă deoarece nu este justificată de criteriile arătate la art. 21 al. (3) din OG 2/2001.

Raportat la gradul de pericol social al presupusei faptei (zăpadă și gheață în fața unei singure scări din tot complexul rezidențial format din zece scări de bloc), lipsa totală a urmărilor produse de această faptă (nicio persoană nu a sesizat vreun pericol, nu au existat accidente etc.) și modul în care a fost constatată și sancționată această faptă, gradul de pericol social este unul MINIM, nejustificând o amendă orientată către maximul legal.

amendă contravențională sau avertisment

 

Analiza background-ului reclamantei

Mai mult, în ceea ce privește circumstanțele personale ale contravenientului, am arătat că Asociația de Proprietari își îndeplinește toate obligațiile cu rigurozitate, fiind extrem de activă și implicată în toate proiectele pe care le întreprinde. Membrii asociației de proprietari sunt foarte mulțumiți de modul de administrare a blocurilor, anexelor și a zonelor limitrofe. Dovadă stă faptul că, de la data înființării (24.11.2005) până în prezent, nu există niciun fel de reclamații sau nemulțumiri.

Toate problemele sunt rezolvate prompt și în totalitate de către administratorul asociației. Astfel, nu a fost semnalat niciun inconvenient în modul de desfășurare a activității de administrare și organizare a asociației de proprietari.

Dimpotrivă, asociația se străduiește în permanență să asigure o cât mai bună gospodărire a spațiului pe care îl are în grijă (scări, blocuri, trotuare, spații verzi etc.). De altfel, administratorul acesteia s-a prezentat în nenumărate rânduri în audiență la Primarul Municipiului Iași pentru rezolvarea cât mai rapidă a situațiilor ivite în comunitate.

Asfaltarea trotuarelor, toaletarea și schimbarea pomilor, tăierea ierbii, chiar și repararea trecerii de cale ferată din zonă și care nu se află sub administrarea asociației. Totuși, ele reprezintă obiective de care asociația s-a ocupat în permanență pentru ca locatarii să se bucure de confort.

În plus, asociația de proprietari nu înregistrează niciun fel de datorii la bugetul de stat, fiind cu plata la zi pentru toate contribuțiile.

 

 

Amenda contravențională este înlocuită cu avertisment

Având în vedere toate aceste aspecte, instanța a considerat că sancționarea cu amenda orientată către maximul prevăzut de lege, pentru o faptă de natura celei reținute și în împrejurările învederate, este exagerată față de scopul urmărit prin instituirea acesteia.

Disp. art. 7 din OG 2/2001:

(1) Avertismentul constă în atenționarea verbală sau scrisă a contravenientului asupra pericolului social al faptei săvârșite, însoțită de recomandarea de a respecta dispozițiile legale.

(2) Avertismentul se aplică în cazul în care fapta este de gravitate redusă.

(3) Avertismentul se poate aplica și în cazul în care actul normativ de stabilire și sancționare a contravenției nu prevede această sancțiune.

 

 

No comments yet.

Leave a comment

Your email address will not be published.