fbpx

Dacă sunt căsătorită, dar între timp am un copil cu altcineva, îl pot trece pe adevăratul tată în certificatul copilului?

Primesc deseori următoarea întrebare: ”Sunt căsătorită, dar am făcut un copil cu altcineva. Pot să-l trec pe tatăl biologic în certificatul de naştere?”
Multă lume se miră, dar răspunsul este: ”Nu, numai soţul mamei poate figura la rubrica ”tatăl” din certificatul de naştere al copilului conceput sau născut în timpul căsătoriei, indiferent dacă există acordul părţilor, atât a soţului, cât şi al tatălui biologic.”
Motivul este următorul: potrivit art. 414 al. 2 din Codul civil, copilul născut sau conceput în timpul căsătoriei are ca tată pe soţul mamei. Această dispoziţie legală instituie o prezumţie legală relativă ce nu poate fi răsturnată decât prin proba contrară. Această probă se administrează în cadrul unui proces în tăgada paternităţii, potrivit art. 414 al. 2 din Codul civil care spune că paternitatea poate fi tăgăduită, dacă este cu neputinţă ca soţul mamei să fie tatăl copilului. Acţiunea în tăgada paternităţii poate fi pornită, potrivit art. 4289 din Codul civil, de către soţul mamei, de mamă, de tatăl biologic sau chiar de către copil (prin reprezentant legal, dacă este minor). De reţinut faptul că soţul mamei poate introduce acţiunea în termen de 3 ani de la data la care a aflat despre faptul că este prezumat a fi tatăl copilului sau de la data la care a aflat că prezumţia nu corespunde adevărului (în cazul în care a crezut că este copilul lui). Mama poate introduce acţiunea tot în decurs de 3 ani care se calculează de la data naşterii copilului. Pentru tatăl biologic şi pentru copil, acţiunea în tăgada paternităţii nu se prescrie în timpul vieţii acestora. După deces, chiar şi moştenitorii tatălui biologic pot formula acţiunea, în decurs de 1 an de la data decesului.
Aşadar, dacă sunteţi tatăl unui copil născut din căsătorie sau cum se spune în popor, ”copilul este pe numele dumneavoastră”, dar nu sunteţi tatăl biologic şi nu aţi introdus acţiunea în tăgada paternităţii în termen de 3 ani de la data la care aţi aflat acest lucru, rămâneţi tatăl copilului.
Acest lucru înseamnă că, din punct de vedere legal, dumneavoastră sunteţi tatăl acelui copil şi trebuie să-l întreţineţi, să-l creşteţi, să-l educaţi, având toate drepturile şi obligaţiile prevăzute de disp. 483-512 din Codul civil. La rândul ei, mama nu poate ieşi cu copilul din ţară fără acordul dumneavoastră, nu îl poate înscrie la gărdiniţă, la scoală fără acordul dumneavoastră şi alte consecinţe care ţin de creşterea unui minor. De asemenea, în calitate de tată al copilului, răspundeţi pentru faptele lui şi dacă mergem mai departe, în cazul unui deces, acel copil va veni la moştenire alături de ceilalţi moştenitori ai dumneavoastră (printre care şi soţia).
Deci, în cazul în care sunteţi căsătoriţi, dar nu mai convieţuiţi împreună, eventual dacă fiecare are o altă relaţie, este bine să divorţaţi cât mai repede pentru a evita complicaţiile ulterioare, cum sunt cele legate de filiaţia copiilor născuţi în timpul căsătoriei. Un proces de tăgadă a paternităţii este destul de costisitor şi de îndelungat şi este mult mai simplu să divorţaţi, mai ales că aveţi posibilitatea de a merge la starea civilă sau la notar şi procedura este relativ simplă şi accesibilă.
Aveţi întrebări?
Ne puteţi suna la 0744.50.89.69, scrie pe avocatpascaru@gmail.com, programa o consultaţie la cabinetul din Iaşi, str. Grigore Ureche nr. 3, bl. Gh. Şonţu, demisol, biroul 4.