fbpx

România la CEDO: cauza pendinte Stănculeanu. Condițiile din arestul preventiv și mandatul de aducere, posibil contrare articolului 5 din Convenție.

17 ianuarie 2017: Curtea (CEDO), în complet de Cameră, și în unanimitate, declară că a existat o încălcare a articolului 3 din Convenție, dar nu și a articolului 5 alin. (1) din aceeași Convenție.

Curtea a acordat 1.000 de euro daune morale și 1.500 euro cheltuieli de judecată.

Puteţi citi conţinutul hotărârii aici: hotărârea CEDO

19 iunie 2017: Secția a patra, CEDO

Cererea nr. 26990/15 Andreea Cornelia STĂNCULEANU împotriva României, introdusă la 30 mai 2015 și comunicată la 9 februarie 2016.

1. Situația de fapt (precum este redată de reclamant, rezumată de CEDO și tradusă de juridice.ro)

Reclamanta, Andreea Cornelia Stănculeanu, este cetățean român, s-a născut în 1975 și locuiește în București.

1.1. Proceduri penale inițiate împotriva reclamantei și reținerea acesteia

În martie 2014, a fost inițiată o anchetă penală pe scară largă împotriva reclamantei și a altor douăzeci și nouă de persoane în legătură cu spălarea de bani și fraudă fiscală.

În cadrul anchetei penale, la 4 decembrie 2014, câțiva ofițeri de poliție au efectuat o percheziție la domiciliul reclamantei. Percheziția a început la ora 6 dimineața și a durat aproximativ patru ore.

Imediat după aceasta, la ora 12, reclamanta a fost dusă de către ofițerii de poliție la sediul poliției din București, în baza unui mandat de aducere în faţa organului de cercetare penală. Reclamanta susține faptul că aducerea acesteia la sediul de poliție de către ofițeri nu a fost justificată. De asemenea, ea susține că o astfel de măsură este luată în mod normal împotriva persoanelor care refuză să coopereze cu organele de anchetă, în timp ce ea nu a fost niciodată citată să se prezinte în fața lor.

La ora 00.22, procurorul a început interogarea reclamantei. Aceasta din urmă a refuzat să dea o declarație pe motiv că era foarte obosită.
Reclamanta a fost ținută la sediul poliției până la ora 01.10, când a fost informată cu privire la decizia luată de către procuror referitoare la acuzațiile aduse împotriva ei și a celorlalți suspecți. Ea a fost acuzată de complicitate la fraudă fiscală. De asemenea, i-a fost adus la cunoștință faptul că procurorul a decis reținerea acesteia timp de douăzeci și patru de ore.

Avocatul reclamantei a depus imediat o plângere în fața procurorului, susținând că privarea ei de libertate între orele 12:00 din 4 decembrie 2014 și ora 1.10 am din 5 decembrie 2014 a fost ilegală. Procurorul a respins plângerea în aceeași zi.

La data de 5 decembrie 2014, procurorul a solicitat Tribunalului Municipiului București, bazându-se pe mărturii, dovezi obținute din documente și supraveghere audio, arestarea preventivă a reclamantei pentru o perioadă de treizeci de zile, motivând că eliberarea acesteia ar reprezenta o amenințare la adresa ordinii publice.

Printr-o încheiere interlocutorie pronunțată la 6 decembrie 2014, Tribunalul Municipiului București a admis cererea procurorului și a dispus arestarea preventivă până la 3 ianuarie 2015.

Recursul depus de reclamantă împotriva arestării sale preventive a fost respins de Curtea de Apel București la 15 decembrie 2014.

La 29 ianuarie 2015, Tribunalul București a prelungit arestul preventiv al reclamantei pentru încă treizeci de zile. Plângerea reclamantei împotriva prelungirii a fost admisă de Curtea de Apel București.

Reclamanta a fost eliberată la data de 11 februarie 2015, după două luni de arest.

Procedurile privind fondul sunt încă în curs.

1.2. Condițiile de detenție ale reclamantei în incinta centrului de reținere din secția de poliție din București

Reclamanta susține că a fost plasată într-o celulă de 9 metri pătrați, pe care o împărțea cu alți trei deținuți. De asemenea, se plânge de condițiile nepotrivite de igienă, de lipsa ventilației și a luminii naturale. Potrivit reclamantei, toaleta nu era separată de spațiul de trai al deținuților, astfel că nu oferea niciun fel de intimitate.

2. Capete de cerere

2.1. Reclamanta se plânge, în temeiul articolului 3 al Convenției, de condițiile din spațiul de detenție al secției de poliție din București, în special în ceea ce privește supraaglomerarea, condițiile de igienă slabe și alimentele necorespunzătoare.
2.2. Bazându-se pe articolul 5 § 1 al Convenției, reclamanta se plânge că nu a existat un temei juridic pentru reținerea acesteia de la orele 12:00 ale zilei de 4 decembrie 2014 și până la ora 1.10 am a zilei de 5 decembrie 2014.

3. Întrebări adresate părților

3.1. Condițiile de detenție ale reclamantei din incinta secției de poliție din București încalcă cerințele articolului 3 al Convenției, ținând cont de afirmațiile sale referitoare la supraaglomerarea, condițiile inadecvate de igienă și alimentele necorespunzătoare?

3.2. A fost reclamanta privată de libertate cu încălcarea articolului 5 § 1 al Convenției? În special, se încadrează privarea de libertate a reclamantei, pentru o durată ce depășește doisprezece ore, între orele 12.00 și 14.00 și 01.10 dimineața din 5 decembrie 2014 la litera (b) sau (c) din această dispoziție?

Sursa: juridice.ro