fbpx

Jandarmeria Română – când, cum și în ce condiții se poate ajunge la folosirea forței

Având în vedere evenimentele din 10 august 2018 care au stârnit reacții diverse, pro și contra, o privire asupra legii care reglementează activitatea Jandarmeriei Române este binevenită pentru a cunoaște care sunt atribuțiile acestei instituții, ce riscăm atunci când participăm la un miting, dar mai ales cum să evităm să fim victimele unei acțiuni în forță a jandarmilor.
Pentru început, trebuie să știm că Jandarmeria Română este instituția specializată a statului, cu statut militar, componentă a Ministerului Administrației și Internelor, care exercită, în condițiile legii, atribuțiile ce îi revin cu privire la apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățenilor, a proprietății publice și private, la prevenirea și descoperirea infracțiunilor și a altor încălcări ale legilor în vigoare, precum și la protecția instituțiilor fundamentale ale statului și combaterea actelor de terorism.
Jandarmeria Română, prin atribuții, organizare, pregătire și dispunere teritorială, contribuie la garantarea suveranității, independenței, autorității, unității și securității statului, democrației constituționale pe întregul teritoriu național atât în timp de pace, cât și în situații de criză.

Jandarmeria Română își desfășoară activitatea în interesul cetățenilor, al comunității și în sprijinul instituțiilor statului, exclusiv pe baza și în executarea legii.

Jandarmeria execută misiuni de asigurare a ordinii publice cu ocazia mitingurilor, marșurilor, demonstrațiilor, procesiunilor, acțiunilor de pichetare, acțiunilor promoționale, comerciale, manifestărilor cultural-artistice, sportive, religioase, comemorative, precum și a altor asemenea activități care se desfășoară în spațiul public și care implică aglomerări de persoane.

Jandarmeria română execută misiuni de restabilire a ordinii publice când aceasta a fost tulburată prin orice fel de acțiuni sau fapte care contravin legilor în vigoare.
Pentru îndeplinirea atribuțiilor, jandarmii aflați în misiune folosesc armamentul și mijloacele tehnice din dotare, potrivit dispozițiilor legale.
Pentru îndeplinirea atribuțiilor și misiunilor specifice, personalul jandarmeriei are DREPTUL să folosească forța, mijloacele din dotare și armamentul, în condițiile legii.

În îndeplinirea atribuțiilor de serviciu, personalul militar al Jandarmeriei Române folosește:

 • armamentul din dotare cu muniția aferentă,
 • veste antiglonț,
 • scuturi de protecție,
 • căști cu vizor,
 • bastoane de cauciuc sau tompfe,
 • bastoane cu energie electrostatică,
 • dispozitive cu substanțe iritant lacrimogene,
 • arme albe,
 • jeturi de apă sau coloranți,
 • arme cu glonț de cauciuc sau coloranți,
 • cătușe,
 • cai și câini de serviciu,
 • dispozitive sonore și luminoase,
 • mijloace blindate,
 • lucrări și mijloace genistice,
 • precum și orice mijloace de protecție și de imobilizare aflate în dotare, în următoarele situații:

a) pentru împiedicarea și neutralizarea acțiunilor agresive ale persoanelor care tulbură GRAV ordinea publică, acțiuni ce NU au putut fi înlăturate sau anihilate prin utilizarea altor mijloace legale;

b) împotriva celor care pătrund fără drept în sediile autorităților publice sau ale altor instituții de interes public ori privat și care, avertizați și somați, au refuzat să părăsească de îndată aceste sedii, precum și împotriva grupurilor organizate care împiedică desfășurarea normală a activității pe căile de comunicații, în locurile publice și în alte obiective importante;
c) pentru imobilizarea persoanelor sau a grupurilor de persoane care provoacă dezordine și întreprind acțiuni ce pun în pericol viața, integritatea corporală sau sănătatea persoanelor, proprietatea publică sau privată, ultragiază forțele de ordine sau alte persoane învestite cu funcții ce implică exercițiul autorității publice ori tulbură grav ordinea publică, prin acte de violență.
Cu alte cuvinte, Jandarmeria ARE DREPTUL, potrivit legii, să folosească mijloace dure de restabilire a ordinii publice, însă are si OBLIGAȚIA de a le folosi doar în mod gradual, pornind de la cele mai blânde și ajungând chiar la folosirea armelor.

Analizând înregistrările video, rezultă că ceea ce s-a întâmplat pe 10 august 2018 în Piața Victoriei din București a fost în mod cert un caz de tulburare gravă a ordinii publice, prin ultragierea forțelor de ordine, prin acte de violență și prin crearea unei stări de dezordine generală punea în pericol nu doar liniștea și siguranța cetățenilor, dar și sănătatea acestora (aruncatul cu pietre, cu sticle, cu fecale, incendiere a bunurilor proprietate publică și privată, lovirea, adresarea de injurii etc.).

Desigur că, în urma investigațiilor, trebuie să se stabilească dacă s-au încercat acțiuni alternative, dacă oamenii au fost somați să părăsească zona și dacă aceste mijloace pașnice nu au fost suficiente pentru restabilirea ordinii și liniștii publice.

În caz de absolută necesitate și atunci când folosirea altor mijloace de imobilizare sau de constrângere nu a dat rezultate, jandarmii fac uz de armă în condițiile strict prevăzute de lege.

Folosirea mijloacelor prevăzute mai sus se face numai după avertizarea și somarea participanților de a se dispersa, de către șeful dispozitivului de ordine sau de către șefii săi ierarhici.

Pentru executarea dispersării se lasă la dispoziție participanților timpul corespunzător, determinat în raport cu numărul acestora, cu căile și cu posibilitățile de defluire.

 Avertizarea și somarea nu sunt necesare în cazul în care asupra personalului de ordine se exercită acte de violență care pun în pericol iminent viața, integritatea corporală sau sănătatea acestuia.

Avertizarea și somarea constau în folosirea de semnale sonore sau luminoase și în atenționarea persoanelor aflate în situațiile prevăzute anterior, prin mijloace de amplificare sonoră, asupra obligației de a se dispersa și de a respecta prevederile legale.

Dacă, după avertizare, participanții nu s-au dispersat, aceștia sunt atenționați prin mijloacele de amplificare sonoră, astfel: prima somație: „Atenție, vă rugăm să părăsiți …, vom folosi forța!”, urmată de semnale sonore și luminoase.

În cazul în care, după trecerea perioadei necesare pentru dispersare, se constată că prima somație a rămas fără rezultat, se trece la folosirea ultimei somații, astfel: ultima somație: „Părăsiți …, se va folosi forța!”, urmată de semnale sonore și luminoase.

Pentru perceperea somațiilor de către toți participanții, înainte de folosirea mijloacelor de imobilizare sau de constrângere se emite un semnal luminos prin cartușe de semnalizare de culoare roșie, trase vertical.

Folosirea mijloacelor prevăzute la art. 29 se face în mod gradual și nu trebuie să depășească nevoile reale pentru imobilizarea persoanelor turbulente sau agresive ori pentru neutralizarea acțiunilor ilegale și va înceta de îndată ce scopul misiunii a fost realizat.

Persoanele care săvârșesc fapte contrare legii vor fi imobilizate, îndepărtate cât mai repede de la locul tulburărilor și conduse, după caz, la cea mai apropiată unitate de poliție sau de jandarmi, pentru a se lua, cu privire la acestea, măsurile de sancționare prevăzute de lege.
Se interzice folosirea mijloacelor prevăzute la art. 29 împotriva femeilor cu semne vizibile de sarcină, împotriva persoanelor cu semne vădite de invaliditate și împotriva copiilor, cu excepția cazurilor în care aceștia înfăptuiesc un atac armat ori în grup, care pune în pericol viața sau integritatea corporală a uneia ori a mai multor persoane.
În îndeplinirea atribuțiilor de serviciu, personalul din Jandarmeria Română are obligația să respecte drepturile și libertățile fundamentale ale omului și să acorde primul ajutor medical persoanelor care au nevoie de acesta ca urmare a intervenției în forță.
Așadar, atunci când participăm la un miting pașnic, nu ar trebui să ne fie teamă de acțiunile jandarmilor, însă suntem obligați să fim atenți la semnalele acestora și să evităm pe cât posibil zonele cu probleme. Jandarmeria are dreptul de a folosi forța ori de câte ori consideră că este absolut necesar și întotdeauna atunci când personalul acesteia este atacat, deci nu vă bazați pe faptul că dumneavoastră sunteți pașnic.
Dacă cei din jur manifestă un comportament agresiv, dispersați-vă sau altfel veți risca să fiți rănit.
Jandarmeria acționează în forță și nu vă poate proteja atunci când vă aflați în mijlocul grupului agresiv sau în apropierea acestuia. Dacă vă dispersați, vă puneți în siguranță și dați și posibilitatea jandarmilor să-i izoleze pe cei agresivi și violenți.
Totodată, nu uitati ca jandarmii se expun permanent unor pericole serioase, așa că uneori vor acționa violent tocmai pentru a preîntîmpina ca un eveniment violent să capete și mai multă amploare. Rețineți că jandarmii sunt OBLIGAȚI să asigure liniștea și ordinea publică.
Modalitatea efectivă de intervenție este redată în Ghidul de intervenție profesională editat de Ministerul Internelor și Reformei administrative în 2008 care prezintă o serie de reguli și principii de acțiune, după cum urmează:

 1. Intervenția jandarmilor trebuie să fie graduală și se efectuează în trepte, prin negociere, începând cu interceptare și avertizare și ajungând până la utilizarea armei de foc.
 2. Echipamentul din dotare trebuie folosit respectând aceleași principii, trecând de la cele mai puțin dure la cele mai dure, doar dacă primele s-au dovedit a fi ineficiente.
 3. Pulverizatorul de mână cu substanțe iritant-lacrimogene se foloseste de la o distanță de minim 3 metri, în direcția vântului și niciodată direct în fata adversarului.
 4. Loviturile se aplică adversarului în zonele permise (mâini, picioare), doar la nevoie in zona toracelui si cu o intensitate moderată si niciodată in zona capului, aceasta zona fiind strict interzisă.
 5. Bastonul se foloseste în scop de apărare și doar la nevoie, iar atunci când scopul vizat a fost atins, trebuie oprită imediat folosirea acestuia. Dacă persoana a suferit leziuni, i se acordă imediat primul ajutor și este anunțat superiorul ierarhic.

Acest ghid este bineînțeles, unul de îndrumare a jandarmilor, nefiind precizate expres sancțiuni pentru încălcarea acestor reguli.
Totuși, dacă intervenția jandarmilor a fost nejustificată (nu și exagerată) sau prematură (fără atenționare prealabilă, atunci când pericolul nu era unul iminent), se vor lua măsurile legale ce se impun într-o astfel de situație.
Deoarece au fost multe plângeri penale depuse împotriva actelor jandarmilor, considerate abuzive, USR A propus modificarea legii privind organizarea și funcționarea Jandarmeriei române.
Mai precis, ar fi vorba de un număr unic afișat pe uniformă, pentru ca aceștia să poată fi identificaţi cu uşurinţă în cazul în care comit abuzuri asupra cetăţenilor şi pentru a răspunde individual pentru acţiunile săvârşite.
Astfel, Jandarmeria Română, ca instituţie, va fi exonerată de o pedeapsă colectivă atât de ordin moral, din partea societăţii, cât şi penal şi civil, din partea autorităţilor competente.